Ataskaitos

2018 metai

  • Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2018 m. I ketvirtį (atsisiųsti PDF)
  • Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2018 m. II ketvirtį (atsisiųsti PDF)
  • Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2018 m. III ketvirtį (atsisiųsti PDF)

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

  • UAB LITGAS finansinės ataskaitos už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu (atsisiųsti PDF 5,24 MB).

2013 metai

  • UAB LITGAS finansinės ataskaitos už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu (atsisiųsti PDF 1,23 MB).