Būtinojo kiekio SGD krovinių atgabenimo grafikas 2014-2015 m.

Data Dujovežio pavadinimas Pristatytas SGD kiekis (m3)
2014 12 23 „Arctic Aurora“ 140 906
2015 03 01 „Golar Seal“ 146 180
2015 04 30 „Arctic Voyager“ 137 897
2015 07 20 „Arctic Princess“ 142 421
2015 09 13 „Gaslog Salem“ 141 597
2015 12 15-16 „Arctic Voyager“ 139 549