Paskirtojo tiekėjo pranešimai

Dėl reguliuojamų energijos gamintojų suvartojamų dujų kiekių deklaravimo

2014-03-20

Vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13–15 punktais, elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamintojai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstomos remtinos elektros energijos gamybos apimtys ir (ar) kurių gaminamos energijos kaina yra valstybės reguliuojama (toliau – energijos gamintojai), privalo Komisijai ir paskirtajam tiekėjui UAB LITGAS iki 2014 m. balandžio 1 d. deklaruoti:

Skelbiama viešoji konsultacija dėl UAB LITGAS parengtų energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo standartinių sutarčių sąlygų derinimo

2014-03-19

Siekiant užtikrinti, kad energijos gamintojams, perkantiems dujas per suskystintų gamtinių dujų terminalą, būtų taikomos sąžiningos ir nediskriminuojančios sąlygos, Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl paskirtojo tiekėjo UAB LITGAS parengtų energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų derinimo (toliau – Projektas).