Didinamas UAB LITGAS įstatinis kapitalas

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruotas AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) pranešimas, patvirtinantis Bendrovės sprendimą padidinti dukterinės bendrovės UAB LITGAS įstatinį kapitalą.

 

Bendrovės, kaip vienintelio UAB LITGAS akcininko, sprendimu UAB LITGAS įstatinis kapitalas didinamas 2 mln. Lt, nuo 1 mln. Lt iki 3 mln. Lt, išleidžiant 2 mln. paprastųjų vardinių UAB LITGAS akcijų ir suteikiant teisę visas šias akcijas įsigyti „Lietuvos energija“, UAB. Po įstatinio kapitalo padidinimo Bendrovei priklausys 1/3, o „Lietuvos energija“, UAB – 2/3 visų akcijų ir balsų UAB LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

Artimiausiu metu tarp UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB turėtų būti pasirašyta akcijų pasirašymo sutartis. Numatoma, kad naujai išleidžiamas UAB LITGAS akcijas „Lietuvos energija“, UAB apmokės piniginiu įnašu iki 2013 m. spalio 9 d.

 

UAB LITGAS įstatinis kapitalas bus laikomas padidintu įregistravus pakeistus UAB LITGAS įstatus Juridinių asmenų registre – planuojama iki šių metų spalio mėn. vidurio.

 

Kaip Bendrovė skelbė 2013 m. rugsėjo 11 d. teiktame pranešime, LITGAS kontrolė perleidžiama „Lietuvos energija“, UAB siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo dėl Europos Sąjungos gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“