2016 metų kainos energijos gamintojams

2016 metais taikytos gamtinių dujų kainos energijos gamintojams*:

 

* VKEKK nustatyta prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina, taikoma reguliuojamiems energijos gamintojams, kurie gamtines dujas perka iš paskirtojo tiekėjo