Išrinktas naujas UAB LITGAS valdybos narys

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2013 m. birželio 7 d. nutarė atšaukti iš UAB LITGAS valdybos narių Ingą Černiuk, kuri UAB LITGAS valdybos nare buvo nuo 2012 m. gruodžio 11 d. ir išrinkti nauju UAB LITGAS valdybos nariu Dainių Bražiūną.

 

Naujai išrinktas UAB LITGAS valdybos narys Dainius Bražiūnas taip pat yra laikinai einantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energijos išteklių skyriaus vedėjo pareigas. Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“