„Klaipėdos nafta“ perleido SGD pirkimą LITGAS

2013 m. rugsėjo 10 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) ir UAB LITGAS (toliau – LITGAS) pasirašė Susitarimą dėl SGD pirkimo perdavimo-priėmimo (toliau – Susitarimas), kuriuo Bendrovė nuo Susitarimo pasirašymo dienos perleido LITGAS visas Bendrovės funkcijas, teises ir pareigas, susijusias su suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) prekybos ir gamtinių dujų tiekimo veikla.

 

Susitarimo pagrindu LITGAS, Bendrovės įsteigta SGD prekybos ir gamtinių dujų tiekimo veiklai vykdyti, toliau tęs SGD pirkimą, kurio tikslas yra sudaryti SGD pirkimo sutartį. Pageidavimą dalyvauti SGD pirkime, apie kurį Bendrovė viešai paskelbė 2012 m. spalio mėnesį, išreiškė 16 kompanijų.

 

Numatoma, kad LITGAS kontrolė artimiausiu metu bus perleista „Lietuvos energija“, UAB siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo dėl Europos Sąjungos gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“