„Lietuvos energija“, UAB apmokėjo naujai išleistas UAB LITGAS akcijas

2013 m. spalio 8 d. „Lietuvos energija“, UAB, vadovaudamasi 2013 m. spalio 1 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB sudaryta akcijų pasirašymo sutartimi, pilnai apmokėjo visas naujai išleistas UAB LITGAS paprastąsias vardines akcijas (2 mln. vienetų).

 

Kaip buvo skelbta 2013 m. rugsėjo 20 d. esminiame pranešime, Bendrovės, kaip vienintelio UAB LITGAS akcininko, sprendimu UAB LITGAS įstatinis kapitalas didinamas 2 mln. Lt, nuo 1 mln. Lt iki 3 mln. Lt, išleidžiant 2 mln. paprastųjų vardinių UAB LITGAS akcijų ir suteikiant teisę visas šias akcijas įsigyti „Lietuvos energija“, UAB.

 

UAB LITGAS kontrolė perleidžiama siekiant įgyvendinti ES trečiojo energetikos paketo dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730. Po įstatinio kapitalo padidinimo Bendrovei priklausys 1/3, o „Lietuvos energija“, UAB – 2/3 visų akcijų ir balsų UAB LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime.

 

UAB LITGAS įstatinis kapitalas bus laikomas padidintu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus pakeistus UAB LITGAS įstatus Juridinių asmenų registre.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“