Paskirtasis tiekimas

Energetinis saugumas ir konkurencija

2014 metais LITGAS tapo paskirtuoju tiekėju, kuris privalo rūpintis Klaipėdos SGD terminalo paskirtuoju tiekimu 10 metų nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

 

Ši veikla – paskirtasis tiekimas yra būtinas užtikrinant gamtinių dujų tiekimo saugumą Lietuvoje, palaikant stabilų nepertraukiamą Klaipėdos SGD terminalo veikimą.

 

Tuo pačiu LITGAS, užtikrindama paskirtąjį tiekimą, sudaro sąlygas bet kuriuo metu importuoti dujas iš pasaulinės SGD rinkos. Tokiu būdu – sumažinant dujų patiekimo į Lietuvą sąnaudas, skatinama laisva ir efektyvi konkurencija tarp dujų tiekėjų Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims ir dujų kainas ima riboti pasaulinės rinkos kainos.

 

Būtinasis gamtinių dujų kiekis

SGD terminalo infrastruktūros veikimui palaikyti minimaliu režimu yra reikalingas tam tikras, vadinamasis būtinasis kiekis gamtinių dujų, kurios turi būti tiekiamos per SGD terminalą – pripildant saugyklas suskystintomis gamtinėmis dujomis ir tada jas išdujinant ir patiekiant į Lietuvos gamtinių dujų sistemą.

 

LR Vyriausybė yra patvirtinusi, kad 5 metus nuo 2015 m. sausio 1 dienos minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti yra 325 – 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant 0 °C matavimo temperatūrai ir 1,01325 bar slėgiui.

 

LR SGD terminalo įstatyme ir gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše nustatyta, kad būtinąjį kiekį turi patiekti paskirtasis tiekėjas (konkurso būdu 10 metų skiriamas Energetikos ministerijos), sudarydamas sutartį su SGD tiekėju.

 

Paskirtojo tiekimo modelis

Būtinąjį kiekį iš paskirtojo tiekėjo privalo įsigyti valstybės reguliuojamą elektros ir/arba šilumos energijos gamybai gamtines dujas naudojančios energetikos įmonės – vadinamieji reguliuojami energijos gamintojai.

 

Kainą, už kurią būtinojo kiekio dujas ir paskirtojo tiekėjo turi įsigyti energijos gamintojai, apskaičiuoja ir nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, įvertindama į Lietuvą laisvai tiekiamų gamtinių dujų prognozuojamas kainas. Nuo 2016 metų pradžios iki 2017 metų pabaigos ši kaina buvo vadinama prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina. Nuo 2018 metu – tiksline gamtinių dujų kaina.

 

Nuo 2016 metų Lietuvoje tiekimo saugumą užtikrinančio SGD terminalo veikimo sąnaudos finansuojamos naudojant gamtinių dujų tiekimo pajėgumų modelį. SGD terminalo eksploatavimo ir paskirtojo tiekimo, įskaitant ir skirtumą tarp tikslinės ir paskirtojo tiekėjo importuojamų SGD kainų skirtumą, sąnaudos išdalinamos remiantis gamtinių dujų vartotojų kasmet deklaruojamu maksimaliu paros gamtinių dujų poreikiu. Taip suformuojama gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamoji.

 

Šis modelis leidžia padalinti SGD terminalo eksploatacijos ir minimalios veiklos sąnaudas proporcingai visų vartotojų gaunamai naudai.

 

Paskirtojo tiekimo SGD krovinių grafikas

2017-2018 metų grafikas
Data Dujovežio pavadinimas SGD kiekis (m3)
2017 02 24 „Arctic Voyager“ 57.526
2017 03 27 „Arctic Discoverer“ 138.106,75
2017 07 22 „Arctic Princess“ 77.004
2017 10 25 „Arctic Discoverer“ 65.155,232
2017 12 14 „Arctic Discoverer“ 139.514,081
2018 03 14 „Arctic Princess“ 102.131,612
2018 05 25 „Arctic Voyager“ 139.176,254
2018 07 25-26 „Arctic Princess“ 39.865,864
2018 09 27-30* 138.000*

* numatomas

2016 m. paskirtojo tiekimo SGD krovinių grafikas

2014-2015 m. paskirtojo tiekimo SGD krovinių grafikas