Dujų kaina

2017 m. kaina (nuo liepos 1 d.) – 18,74 Eur/MWh (be PVM)

Tai VKEKK nustatoma prognozuojama gamtinių dujų rinkos kaina, taikoma reguliuojamiems energijos gamintojams, kurie gamtines dujas perka iš paskirtojo tiekėjo.

 

Pagal Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymą valstybės reguliuojami energijos gamintojai iš paskirtojo tiekėjo perka SGD terminalo būtinąjį kiekį ar šio kiekio dalį už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams.

 

Ši kaina vadovaujantis objektyvumo ir skaidrumo principais apskaičiuojama VKEKK nustatyta tvarka, pagal kompetenciją įvertinant visus objektyviai numanomus reikšmingus veiksnius, įskaitant, bet neapsiribojant, gamtinių dujų tiekimo licencijas turinčių įmonių teikiamą informaciją, ir paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki šios kainos taikymo laikotarpio pradžios.

 

Informacija apie 2016 m. kainas

Informacija apie 2015 m. kainas

Informacija atnaujinta 2017 07 03