2017 metų kainos energijos gamintojams

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) 2017 metais nustatė tokias prognozuojamas gamtinių dujų rinkos kainas (nuo 2018 m. – tikslinė gamtinių dujų kaina), taikomas reguliuojamiems energijos gamintojams, kurie gamtines dujas perka iš paskirtojo tiekėjo: