2015 metų kainos energijos gamintojams

Pastaba. Šiame puslapyje pateikiama informacija apie 2015 metais galiojusias būtinojo kiekio gamtinių dujų kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkas ir kainas

 
Nuo ko priklauso SGD terminalo būtinojo kiekio gamtinių dujų kaina?

Importuojamo būtinojo SGD terminalo gamtinių dujų kiekio kaina nėra fiksuota. Ji yra susieta su Jungtinės Karalystės „National Balancing Point“ (NBP) gamtinių dujų biržos indeksu, kuris svyruoja priklausomai nuo pasiūlos ir paklausos biržoje, yra veikiamas meteorologinių veiksnių.
 

Kaip fiksuojama vienoda kaina metams?

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas energijos gamintojams prognozuoti ir planuoti finansinius srautas, sukurta ir su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderinta prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarka. Pagal ją LITGAS apskaičiuoja ir nustato energijos gamintojams vienodą gamtinių dujų įsigijimo kainą kalendoriniams metams.
 

Kaip apskaičiuojama prognozuojama kaina?

Prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina susideda iš dviejų dalių: gamtinių dujų pirkimo kainos ir technologinių sąnaudų, patirtų išdujinimo metu Klaipėdos SGD terminale. Apskaičiuojant prognozuojamą dujų pirkimo kainą, naudojami praėjusių ir ateinančių metų faktiniai NBP indekso duomenys, o kur jų nėra – ateities sandorių kainos šioje biržoje.
 

Kada peržiūrima?

Nustatyta prognozuojama kaina peržiūrima kas ketvirtį ir, esant 3 proc. ar didesniems prognozuotų gamtinių dujų pirkimo kainų nukrypimams nuo faktinių einamųjų metų gamtinių dujų pirkimo kainų, einamųjų metų gamtinių dujų įsigijimo kaina energijos gamintojams perskaičiuojama pagal turimus duomenis ir pradedama taikyti nuo ateinančio ketvirčio pradžios.
 
Dėl dujų sunaudojimo technologinėms reikmėms, kuris kiekvieną mėnesį gali keistis, gamtinių dujų įsigijimo kaina energijos gamintojams gali nežymiai svyruoti.
 
Tais atvejais, kai gamtinės dujos energijos gamintojams tiekiamos pagal sudarytą subalansavimo sutartį, tokioms dujoms taikomos jų išdujinimo metu galiojusios kainos.
 
Detalus kainų apskaičiavimo mechanizmas nurodytas prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkoje, kuri yra suderinta su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (nutarimas).
 

Kaina 2015 metais

Prognozuojama gamtinių dujų pirkimo kaina energijos gamintojams 2015 metams siekia 29,04 euro (100,26 lito) už megavatvalandę (302,04 euro arba 1042,9 lito už 1000 kubinių metrų pagal standartinį kaloringumą). Technologinės sąnaudos, patiriamos išdujinimo metu, įvertinamos pagal faktines sąnaudas. Prie dujų įsigijimo kainos pridedama su VKEKK suderinta paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina, kuri 2015 metams bus ne didesnė nei 1,23 euro (4,25 lito) už MWh arba apytiksliai 12,8 euro (44,2 lito) tūkstantį kubinių metrų, į kurią įeina finansavimo, balansavimo ir kitos veiklos sąnaudos.

Faktinės dujų kainos 2015 metais (EUR/MWh)

 Dedamosios Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Dujų pirkimo kaina 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04 29,04
Technologinės sąnaudos 2,32 3,19 1,88 2,38 2,44 2,15 2,59 2,24 2,55 2,05 2,9 2,41
LITGAS tiekimo kaina 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Galutinė kaina 32,59 33,46 32,15 32,65 32,71 32,42 32,86 32,51 32,82 32,32 33,17 32,68

Tai yra informacinis puslapis. Tikslios formuluotės, įpareigojimai yra pateikiami reguliuojančiuose teises aktuose, kuriuos galima rasti čia.

Informacija atnaujinta 2016.03.28