Pirkimai

Esame perkančioji organizacija ir pirkimus vykdome Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Mūsų viešųjų pirkimų procedūras iki sutarties sudarymo vykdo įgaliotoji organizacija UAB Verslo aptarnavimo centras.

 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) informacija apie mūsų viešuosius pirkimus skelbiama UAB Verslo aptarnavimo centras vardu. Sutartis su laimėjusiais tiekėjais sudaro UAB LITGAS.

 

Kita informacija apie LITGAS viešuosius pirkimus: