SGD terminalo būtinosios veiklos užtikrinimas

SGD terminalo būtinoji veikla yra reikalinga siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą, nuolat ir efektyviai tenkinti gamtinių dujų poreikį Lietuvoje. Šiai būtinajai veiklai palaikyti, taip pat skatinant tiekimo šaltinių konkurencingumą bei siekiant garantuoti terminalo veiklos technologinį ir ekonominį pagrįstumą, terminalas turi pastoviai dujinti tam tikrą minimalų gamtinių dujų kiekį. Tokiu būdu palaikomas stabilus terminalo dujinimo technologijos procesas minimaliu nepertraukiamu režimu.

 

LR Vyriausybė yra patvirtinusi, kad 5 metus nuo 2015 m. sausio 1 dienos minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu režimu yra po 502,902 mln. kub. metrų dujų per metus, esant 0 °C temperatūrai ir 101,325 kPa slėgiui.

 

LR SGD terminalo įstatyme ir gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše nustatyta, kad būtinąjį kiekį turi patiekti paskirtasis tiekėjas (konkurso būdu 10 metų skiriamas Energetikos ministerijos), sudarydamas sutartį su suskystintųjų gamtinių dujų tiekėju.

 

Iš paskirtojo tiekėjo šį kiekį privalo įsigyti valstybės reguliuojamą elektros ir/arba šilumos energijos gamybai gamtines dujas naudojančios energetikos įmonės.

 

Šis įpareigojimas nustatomas ne ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui. Jis gali būti nutrauktas, jeigu nusprendžiama, kad Lietuvos gamtinių dujų rinka yra pakankamai išvystyta ir integruota, kad efektyvios konkurencijos rinkoje sąlygomis būtų užtikrintas diversifikuotas gamtinių dujų tiekimas ir vartojimas, energijos tiekimo saugumas ir patikimumas bei vartotojų interesų apsauga.

 

 

 

Tai yra informacinis puslapis. Tikslios formuluotės, įpareigojimai yra pateikiami reguliuojančiuose teises aktuose, kuriuos galima rasti čia

Informacija atnaujinta 2015.03.30