www.litgas.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės

Šios www.litgas.lt naudojimosi ir privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindines www.litgas.lt (toliau – Svetainė) naudojimosi sąlygas ir asmens duomenų tvarkymo principu, kuriais vadovaujantis Svetainės valdytojas UAB LITGAS, įm. kodas 302937277, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis.

 

Taisyklių nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie lankosi Svetainėje. Visi Svetainės lankytojai naudodamiesi Svetaine patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiomis Taisyklėmis bei sutinka su Taisyklių sąlygomis. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje.

 

Sąvokos

 

Taisyklėse naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

 

Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

 

Slapukai ir jų naudojimas

 

Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

 

Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

 

Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai Vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka visam laikui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti Vartotoją kaip Svetainės lankytoją, pritaikant Svetainės turinį pagal Vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta Vartotojui išėjus iš Svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras Svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės Bendrovės nurodytais kontaktiniais duomenimis: Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, el. paštu info@litgas.lt, tel. nr.: (8 5) 278 2010.